Типови на Денот – Недела 29 Декември 2019

18

Liverpool – Wolverhampton – ГГ (1.81)

Manchester City – Sheffield Utd – 1 и 3+ (1.64)

Dallas Cowboys – Washington Redskins – 1 (1.2)

New England Patriots – Miami Dolphins – 1 (1.2)

Kansas City Chiefs – LA Chargers – 1 (1.2)

*Не прифаќајте ја оваа статија како совет. Обложувањето носи ризик. Обложувајте се само со тоа што сте спремни да го изгубите.

Типстер