Типови на Денот – Понеделник 18 Ноември 2019✔️

13

Greece – Finland – 2+ (1.45)

R. Ireland – Denmark – 2+ (1.45)

*Не прифаќајте ја оваа статија како совет. Обложувањето носи ризик. Обложувајте се само со тоа што сте спремни да го изгубите.

Типстер