Типови на Денот – Вторник 19 Ноември 2019

8

Latvia – Austria – 2 (1.2)

Macedonia – Israel – 1 (2.5)

Scotland – Kazakhstan – 1 (1.6)

Slovakia – Azerbaijan – 1 (1.2)

Wales – Hungary – 1 (1.7)

*Не прифаќајте ја оваа статија како совет. Обложувањето носи ризик. Обложувајте се само со тоа што сте спремни да го изгубите.

Типстер